Skip to Content

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

«На підставі та відповідно до частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я»,розпорядження від 12.11.2018 року № 31-к «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства « Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» юридична адреса якого та фактичне місцезнаходження: вул. Б.Хмельницького,14а,смт.Обертин Тлумацький район,Івано-Франківська область,78060 прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Тлумацької районної ради з 8.00 до 17.00. Дата початку прийняття документів – 15 листопада 2018. Кінцевий строк їх прийняття 05 грудня 2018 включно.

Документи приймаються за адресою: 78000, Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Макуха,12,загальний відділ виконавчого апарату районної ради 1 поверх кабінет №7.

Довідки за телефоном: (034) 2-19-462-19-46. Адреса електронної пошти: tlumrada [at] ukr [dot] net

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на участь у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

7) конкурсну пропозицію розвитку комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 3 роки обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом – не менше 5 років;

– вільне володіння українською мовою.

Строк укладання контракту – 3 роки.

Обов’язки: директор комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснює поточне управління (керівництво) комунальним підприємством ,забезпечує раціональний добір кадрів, організовує і забезпечує умови для повноцінного надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, організує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, та Статутом комунального: комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Підстави для звільнення:

- після закінчення терміну дії контракту;

- за згодою сторін;

- з інших підстав, передбачених законодавством та контрактом.

- Умови оплати праці: директора комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» із зазначенням істотних умов контракту:

посадовий оклад: директора комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Відпустка: : директору комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка за особливий характер праці, тривалістю 7 днів. Оплата відпустки провадиться за фактично відпрацьований час, виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Одночасно з наданням відпустки

головному лікарю Комунального: директору комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі не менше його посадового окладу. Директор комунального некомерційного підприємства« Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Власником.

Визначити початок проведення конкурсу та провести засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів 12 грудня 2018року,що за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач , вул. Макуха,12 (Тлумацька районна рада, 1 поверх, кабінет заступника голови районної ради), початок о 10.00год.

ПРОТОКОЛ №3 засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Тлумацької районної ради, Тлумацького району Івано-Франківської областіХто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 4 гостя.