Skip to Content

Рішення III сесії Тлумацької районної ради VI демократичного скликання

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ
ІІI сесії Тлумацької районної ради
VІ демократичного скликання

  1. Про районний бюджет за 2011 рік.
  2. Про встановлення доплати до пенсій громадянам, яким виповнилося 100 і більше років.
  3. Про надання пільг інвалідам зору І-ї та ІІ-ї груп.
  4. Про соціальний захист сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані.
  5. Про соціальний захист ветеранів ОУН-УПА.
  6. Про надання пільг реабілітованим громадянам.
  7. Різне.

Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

 

Від  05 січня  2011р.  №025-03/11
м.
 Тлумач

 

Про районний бюджет
на 2011 рік

 

Районна рада

вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі  129683,340 тис.гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 128651,637 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 1031,703 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 175,543 тис. гривень (додаток 1).

1.1. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2011 рік належать:

-       50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;

-       податок на прибуток підприємств і організацій що належать до  комунальної власності;

-       частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету – в розмірі 15 відсотків, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств;

-       штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів районного бюджету;

-       надходження від орендної плати за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

-       концесійні платежі щодо об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району(крім платежів, визначених пунктом 5 частини другої статті 69 Бюджетного кодексу України);

-       кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозицій до конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів районного бюджету;

-       кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів районного бюджету;

-       інші платежі, що підлягають зарахуванню до районного бюджету відповідно до статті 66 та частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України;

-       дотація вирівнювання з державного бюджету;

-       додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;

-       субвенції з державного бюджету на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу;

надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування у зв’язку із закінченням строку повноважень;

-                інші субвенції з місцевих бюджетів.

1.2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2011 рік є:

-           надходження до бюджету розвитку районного бюджету (визначені у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України):

-           15 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

-           концесійні платежі щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (які мають цільове спрямування згідно із законом);

-           Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;

-            інші субвенції з місцевих бюджетів.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 129 683,340 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 128 651,637 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету 1 031,703 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток3).

3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 50,0 тис. гривень.   

4. Затвердити нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з районного бюджету місцевим бюджетам та обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік у сумі 6 539,4 тис. гривень згідно із додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл  субвенції з державного бюджету на збереження середньої  заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень в сумі 203,189 тис. гривень, субвенції з районного бюджету на утримання місцевих пожежних частин у сумі 233,637 тис. грн. та додаткової дотації місцевим бюджетам у сумі 180,9 тис. грн. згідно додатку 5 до цього рішення.

Відповідно до статті 102  Бюджетного кодексу України дозволити районній державній адміністрації у міжсесійний період здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій:

- з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій;

- з обласного бюджету - між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів видатків, які проводяться за рахунок відповідної субвенції.

6. Районній державній адміністрації здійснити пооб’єктний розподіл бюджету розвитку районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, у двомісячний термін після затвердження рішення про обласний бюджет на 2011 рік та подати його на затвердження районній раді.

Використання коштів бюджету розвитку здійснюється відповідно до пункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2011 рік в сумі 250,0 тис. гривень.

Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України приймаються районною державною адміністрацією.

8. Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації бюджету;

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснюються за рішенням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету.

Зазначене не стосується власних надходжень бюджетних установ.

10. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл начальникові  фінансового управління районної державної адміністрації (С.Овчарчин) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечувати в першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які надаються бюджетним установам. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (пункт 4 статті 77 Бюджетного кодексу України).

 12. Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України перевести ФАПи з фінансування селищного та сільських бюджетів на фінансування з районного бюджету, визначивши головним розпорядником коштів на здійснення вказаних видатків центральну районну лікарню.

13. Надати дозвіл районній державній адміністрації на отримання відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України:

1) позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

2) позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України;

3) середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у розрахунках Міністерства фінансів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування ними.

14. Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України   фінансування з районного бюджету програм, якими передбачено видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, може здійснюватись за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету за умови відсутності його заборгованості за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

15. Районній державній адміністрації здійснити розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів за підсумками їх виконання у поточному році.

16. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин) забезпечити врахування виконавчих комітетів місцевих рад д при підготовці та затвердженні місцевих бюджетів на 2011 рік потреби у коштах на співфінансування програм і заходів, на виконання яких виділяються асигнування з державного та обласного бюджетів.

17. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Дозволити районній державній адміністрації у міжсесійний період спрямовувати:

- субвенції, надані місцевими бюджетами, за цільовим призначенням, визначеним у рішеннях місцевих рад;

- кошти субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам за цільовим призначенням та відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за цільовим призначенням.

З метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити уточнення призначень районного бюджету за поданням фінансового управління районної державної адміністрації постійній комісії районної ради з питань бюджету з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень голови районної державної адміністрації на черговому пленарному засіданні районної ради.

У випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів тимчасової класифікації доходів, видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації вносити відповідні зміни до районного бюджету.

18. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Затвердити протокол бюджетної комісії № 3 від 29.12.2010р.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної ради В.Габурака і постійну комісію районної ради з питань бюджету (А.Поліщук).

 

  Голова районної ради                                                 Михайло Вишневський

 

 

Завантажити "Про районний бюджет на 2011 рік"

Додатки до рішення районної ради
від 05 січня 2011р.  №025-03/11


Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

 

Від  05 січня  2011 р. №026-03/11
м.Тлумач

 

Про встановлення доплати до пенсій
громадянам, яким виповнилося 100 і більше років

 

            З метою належного соціального захисту осіб, яким виповнилося 100 і більше років та відповідно до статті 2 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян  похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, районна рада

вирішила:

1. Продовжити виплату щомісячних надбавок до пенсій громадянам району, яким виповнилося 100 і більше років, у розмірі 500 (п’ятсот) гривень згідно з додатком №1.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) передбачити відповідні кошти в районному бюджеті на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Габурака.

 

Голова районної ради                                                    М.Вишневський

Завантажити "Про встановлення доплати до пенсій громадянам, яким виповнилося 100 і більше років"


Тлумацька районна рада
V
І демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

 

Від  05  січня  2011р  №027-03/11
м. Тлумач

 

Про надання пільг інвалідам зору І-ї та ІІ-ї груп

 

         Враховуючи те, що інваліди зору відносяться до специфічної категорії інвалідів і не можуть обслуговувати себе без сторонньої допомоги, районна рада

вирішила:

1. Продовжити надання пільг інвалідам зору І-ї групи в розмірі 75-ти відсоткової знижки (абонентної плати за користування телефоном в розмірі 50-ти) та ІІ-ї груп в розмірі 50-ти відсоткової знижки в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством:

          1.1. За користування житлом (квартирна плата);

        1.2. За користування комунальними послугами (газ, електроенергія, теплопостачання, водопостачання та водовідведення);

        1.3. На придбання твердого палива і скрапленого газу для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Компенсацію надавати у натуральному виразі або готівкою за бажанням громадян.

          1.4.  Абонентну плату за користування телефоном.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) забезпечити фінансові витрати з надання пільг за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Габурака.

 

Голова районної ради                                           М. Вишневський

Завантажити "Про надання пільг інвалідам зору І-ї та ІІ-ї груп"


Тлумацька районна рада
V
І демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

 

Від  05 січня  2011р   №028-03/11
м. Тлумач

 

Про соціальний захист
сімей військовослужбовців,
які загинули в Афганістані

 

             З метою посилення соціального захисту сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. №3551-ХІІ, районна рада

вирішила:

1. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (М.Соловій) продовжити виплату надбавки до пенсії сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані.

2. Продовжити надання пільг сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, в межах норм, передбачених чинним законодавством:

         2.1. 100-відсоткову знижку за користування житлом (квартирна плата);

         2.2. 100-відсоткову знижку за користування комунальними послугами (газ, електроенергія, теплопостачання, водопостачання та водовідведення);

         2.3. 100-відсоткову знижку за користування телефоном;

       2.4. 100-відсоткову знижку вартості твердого палива і скрапленого балонного газу для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення. Компенсацію надавати у натуральному виразі або готівкою за бажанням громадян.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) забезпечити фінансові витрати з надання пільг за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Габурака.

 

Голова районної ради                                               М. Вишневський

Завантажити "Про соціальний захист сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані"


Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

 

Від  05 січня  2011 р. №029-03/11
м.Тлумач

 

Про соціальний захист ветеранів ОУН-УПА

 

          На виконання Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р. №962-ХІІ, рішення сьомої сесії обласної ради «Про статус ветеранів ОУН-УПА, гарантії їх соціального захисту» від 05.04.1996 р. та з метою покращення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА, районна рада

вирішила:

1. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (М.Соловій) продовжити виплату надбавок до пенсій жителям району-ветеранам ОУН-УПА, на яких поширюється дія Законів України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме: учасникам бойових дій, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту України у складі військових підрозділів ОУН-УПА; ветеранам-учасникам ОУН-УПА, які не брали участі в бойових діях, але були залучені до обслуговування підрозділів ОУН-УПА (зв’язок, надання медичної та продовольчої допомоги) і зазнали переслідувань від існуючого режиму.

2. Продовжити надання пільг учасникам бойових дій з оплати за житло та комунальні послуги (газ, електроенергія, теплопостачання, водопостачання та водовідведення), на придбання твердого палива і скрапленого газу для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення та абонентної плати за користування телефоном згідно зі ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у розмірі 75-ти відсоткової знижки в межах норм споживання та 50 відсотків від затверджених тарифів на абонплату за користування телефоном, передбачених чинним законодавством.

3. Рекомендувати управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (М. Соловій) у 2011 році відшкодовувати готівкою витрати за придбання твердого палива та скрапленого балонного газу для побутових потреб в межах норм, передбачених чинним законодавством. Компенсацію надавати у натуральному виразі або готівкою за бажанням громадян.

Підставою для одержання зазначених пільг є посвідчення учасника бойових дій ОУН-УПА та ветерана-учасника ОУН-УПА.

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) забезпечити фінансові витрати з надання пільг за рахунок коштів місцевого бюджету.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Габурака.

 

Голова районної ради                                                  М.Вишневський

Завантажити "Про соціальний захист ветеранів ОУН-УПА"


Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

 

Від  05 січня  2011 р. №030-03/11
м.Тлумач

 

Про надання пільг реабілітованим громадянам

 

            Згідно зі статтею 2 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р.№3721-ХІІ, положень Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 №962-ХІІ, Указу Президента України «Про заходи щодо державної підтримки колишніх політичних в’язнів і репресованих» від 14.05.2004 р. №307/2001, враховуючи пропозиції постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, комісії районної ради з поновлення прав реабілітованих, численних звернень реабілітованих громадян, районна рада

вирішила:

1. Продовжити надання пільг в розмірі 50-ти відсоткової знижки в межах норм споживання, передбачених статтею 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», реабілітованим за статтею 3 цього Закону відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 та підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) забезпечити фінансові витрати з надання пільг.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.

 

Голова районної ради                                                    М.Вишневський

Завантажити "Про надання пільг реабілітованим громадянам"


 Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
Theme by Dr. Radut.