Skip to Content

Рішення IV сесії Тлумацької районної ради VIІ демократичного скликання

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ
IV сесії Тлумацької районної ради
VІІ демократичного скликання

1. Про внесення змін до регламенту районної ради VІІ демократичного скликання.

2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2015 рік.

3. Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік.

4. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.

5. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2015 рік.

6. Про програму соціально-економічного і культурного розвитку району на 2016 рік.

7. Про внесення змін до рішення Тлумацької районної ради від 24.12.2015р. №015-02/15 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2020 року».

8. Про програму поводження з твердими побутовими відходами в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки.

9. Про затвердження тарифу на транспортування теплової енергії.

10. Про розгляд пропозиції РВК «Злагода».

11. Про затвердження районної цільової програми профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки.

12. Про внесення змін до довгострокової програми мобілізаційної підготовки Тлумацького району на 2011 – 2016 роки.

13. Про районну комплексну Програму розвитку освіти Тлумаччини на 2016-2023 роки.

14. Про внесення змін до районної комплексної Програми соціального захисту населення у 2013-2016 роках.

15. Про районну  Програму «Теплий заклад культури  Тлумаччини» на 2016-2020 роки.

16. Про звернення районної ради щодо використання земель ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

17. Про  затвердження нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на території Прибилівської сільської ради.

18. Про передачу майна.

Результати поіменного голосування


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 066-04/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до регламенту
районної ради VІІ демократичного скликання

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», районна рада

вирішила:

1. Статтю 31 регламенту районної ради VІІ демократичного скликання викласти у такій редакції:

«31.1. Рішення ради приймається на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом, шляхом особистого голосування депутатів.

31.2. Рішення може голосуватись за основу з подальшим внесенням змін та поправок або ж відразу в цілому. Якщо до рішення прийнятого за основу не вносяться ніякі поправки чи зміни, то воно вважається прийнятим в цілому.

31.3. Для здійснення голосування з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням на першій сесії районної ради. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

31.4. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55 і 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

31.5. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на пленарному засіданні. При проведенні поіменного голосування, після оголошення головуючим на пленарному засіданні прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір: «за», «проти» або «утримався», про що робиться відповідна позначка у списку депутатів для поіменного голосування. Депутат може відмовитися від участі у поіменному голосуванні, про що також робиться відповідна відмітка.

31.6. Офіційні результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

31.7. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55 і 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

31.8. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії. Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.

31.9. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.

31.10. Протокол лічильної комісії є чинним, якщо його підписали понад половину членів лічильної комісії від загального складу комісії.

31.11. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

31.12. Рішення з процедурних питань, в тому числі про включення питання до порядку денного, приймаються більшістю депутатів від присутніх на сесії відкритим голосуванням.

2. Частину 2 статті 45 регламенту районної ради VІІ демократичного скликання викласти у такій редакції: «Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, які обрані за списками політич­них партій, що за результатами виборів увійшли до складу районної ради. Кількісний склад фракції має становити не менше 3 депутатів».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 067-04/16
м.Тлумач
 
Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету за  2015 рік

Заслухавши звіт начальника фінансового управління районної державної адміністрації С.Овчарчин про виконання районного бюджету за 2015 рік, районна рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік  по  доходах в сумі  262932,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 251557,8 тис. грн. та спеціальному фонду – 11374,3 тис. грн.; по видатках у сумі 260772,3 тис. грн.,  в тому числі по загальному фонду – 248543,3 тис. грн. та спеціальному  фонду – 12229,0 тис. грн.,  а  також  видатки резервного фонду в сумі 311,0 тис. грн.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 068-04/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до районного
бюджету на 2015 рік

Відповідно до п. 17 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним Кодексом України, районна рада

вирішила:

1. Враховуючи протоколи засідань постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій №86 від 04.11.2015р., №1 від 26.11.2015р., №2 від 18.12.2015р., №3 від 25.12.2015р. внести наступні зміни до районного бюджету на 2015 рік:

1.1. Врахувати в спеціальному фонді районного бюджету субвенцію з обласного бюджету за кодом доходів бюджету 41035000 в сумі 176800 грн. та за кодом видатків відділу освіти по КФК 150101 КЕКВ 3132 для капітального ремонту Колінцівського НВК Тлумацького району на зазначену суму. 

1.2. Внести зміни до кошторисних призначень в розрізі головних розпорядників коштів згідно додатку №1.   

1.3. Спрямувати стабілізаційну дотацію розпорядникам коштів згідно додатку №2.

При цьому зменшити кошторисні призначення по КВК 076 КФК 250313 КЕКВ 2620 на суму 1943152 грн.

1.4. Зменшити кошторисні призначення відділу освіти (освітня субвенція) по загальному фонду КФК 070201 КЕКВ 2210 на суму 241100 грн. (оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання в тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання) та спрямувати її відділу освіти по спеціальному фонду - КФК 070201 КЕКВ 3110 в сумі 241100 грн. на виконання вищевказаних заходів.

1.5. Абз. 3 п. 2 додатку №2 до рішення сесії районної ради від 26.02.2015р. №574-33/15 викласти у наступній редакції: « На 2015 рік Но дорівнює 953 грн. в місяць».

1.6. За рахунок зменшення кошторисних призначень Тлумацькій РДА по Довгостроковій програмі мобілізаційної підготовки Тлумацького району на 2011-2016 роки (КФК 250404) в сумі 50000 грн. збільшити кошторисні призначення Тлумацькій міській раді на виконання Районної програми «Захисник Вітчизни» на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради 22.10.2015р. №637-36/15 в сумі 50000 грн. по КФК 250380 КЕКВ 2620.

1.7. Врахувати в спеціальному фонді районного бюджету субвенцію з обласного бюджету за кодом доходів бюджету 41035000 в сумі 50000 грн. та за кодом видатків відділу освіти по КФК 070201 КЕКВ 3110 в сумі 50000 грн. для зміцнення матеріально-технічної бази Королівської ЗОШ І-ІІІ ст.

1.8. Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК 41036600 на суму виділеної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню в розмірі 230210,91 грн. та відповідно видаткову частину по КВК 76 КФК 100602  на вказану суму.                                                                           

Зменшити дохідну частину районного бюджету (спеціальний фонд) по КДК 41036600 в розмірі 20705,69 грн. По видатковій частині (спеціальний фонд) збільшити КВК 76 КФК 100602 на 17849,97 грн. та зменшити КВК 76 КФК 250388 на суму 38555,66 грн.                                                                             

 1.9. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету субвенцію з державного бюджету за кодом доходів бюджету 41037000 в сумі 17750 грн. та за кодом видатків фінансовому управлінню по КФК 250388 КЕКВ 2620 для Братишівської сільської ради в сумі 17700 грн. на проведення повторного голосування з виборів депутатів місцевих рад 15 листопада 2015 року та Тлумацькій РДА по КФК 250203 КЕКВ 2282 в сумі 50,0 грн. на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 15 листопада 2015 року.

1.10.  Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК 41034500 на суму виділеної субвенції з державного бюджету в розмірі 1000000 грн. та відповідно видаткову по КВК 076, КФК 250366, КЕКВ 3220 для Олешанської сільської ради по об’єкту «Будівництво-прибудова спортивної зали школи в с. Олеша Тлумацького району» в сумі 1000000 грн. 

1.11. Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК 41033900 (освітня субвенція) на суму 2937700 грн. та відповідно видаткову відділу освіти по КФК 070201, КЕКВ 2111 – 2155300 грн., КЕКВ 2120 – 782400 грн.;

 - збільшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду КДК 41034200 (медична субвенція) на суму 1000100 грн. та відповідно видаткову Тлумацькій райдержадміністрації (для Тлумацької ЦРЛ) по КФК 080101, КЕКВ 2111 – 523900 грн., КЕКВ 2120 – 188300 грн., КФК 080300 КЕКВ 2111 – 135900 грн., КЕКВ 2120 – 49300 грн., КФК 080600, КЕКВ 2111 –79000 грн., КЕКВ 2120 – 23700 грн.

1.12. Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК 41033900 (освітня субвенція) на суму 1800 грн. та відповідно видаткову відділу освіти на видатки пов’язані із збільшенням внутрішньо переміщених осіб, які отримують освітні послуги по КФК 070201 КЕКВ 2230 - 1800 грн.;

 - збільшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду КДК 41034200 (медична субвенція) на суму 6300 грн. та відповідно видаткову Тлумацькій райдержадміністрації (для Тлумацької ЦРЛ) на видатки, пов’язані із збільшенням внутрішньо переміщених осіб, які отримують медичні послуги, по КФК 080101, КЕКВ 2220 – 6300 грн.

1.13. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов для закупівлі житла сім’ям загиблих, які мають право на одержання житла та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов за кодом доходів бюджету 41036100 в сумі 356107,50 грн. та за кодом видатків фінансовому управлінню по КФК 250384, КЕКВ 3220 для Тлумацької міської ради в сумі 356107,50 грн. на проведення вищезазначених видатків.

1.14. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету субвенцію з обласного бюджету за кодом доходів бюджету 41035000 в сумі 144000 грн. та за кодом видатків відділу освіти по КФК 070101 для заміни вікон у ДНЗ «Веселка» в с. Делева в сумі 24000 грн. та по КФК 070201 для заміни вікон у Королівській ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 120000 грн.

 1.15.  За рахунок зменшення кошторисних призначень по КВК 076 КФК 250313 КЕКВ 2620 в сумі 3521099,10 грн. збільшити їх головним розпорядникам коштів згідно додатку №3.   

1.16. Внести зміни до кошторисних призначень на 2015 рік по субвенціях з державного бюджету згідно додатку №4.

1.17. Погодити внесення змін до «Програми забезпечення системи державного управління Тлумацької районної державної адміністрації на 2015 рік», а саме: зменшити видатки передбачені заходами:

- №4 «Здійснення передплати періодичних видань та придбання статистичних бюлетенів» – 725,00грн;

- №7  «Оновлення комп’ютерної та побутової техніки взамін фізично та морально зношеної, забезпечення проведення виборів і референдумів та функціонування системи «Картка», контролю за виконанням документів» – 2952,00грн;

- №8   «Придбання обладнання для забезпечення належного прийому громадян» – 6880,00грн;

- №9  «Забезпечення функціонування архівного відділу» – 12227,00грн. на загальну суму 22784,00грн та відповідно збільшити їх на заходи:

- №1 «Забезпечення витратними матеріалами для комп’ютерної і розмножувальної  техніки та канцелярськими товарами» – 3784,00грн;

- №2  «Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування  у здійсненні ними власних і делегованих повноважень, взаємодії з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, здійснення транспортного забезпечення» – 19000,00грн.

1.18. Абз. 3 п. 2 додатку №2 до рішення сесії районної ради від 26.02.2015р. №574-33/15 викласти у наступній редакції: « На 2015 рік Но дорівнює 1035 грн. в місяць».

1.19. Збільшити дохідну частину районного бюджету (спеціальний фонд) по КДК 41035000 на суму виділеної субвенції з Гавриляцького сільського бюджету в розмірі 15000 грн. та відповідно видаткову по КВК 047 КФК 150101 КЕКВ 3122 на співфінансування об’єкту «Приміщення школи с. Гавриляк – реконструкція під дитячий садок» в сумі 15000 грн.         

1.20. Збільшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду КДК 41034200 (медична субвенція) на суму 395500 грн. та відповідно видаткову Тлумацькій райдержадміністрації (для Тлумацької ЦРЛ) по КФК 080101 КЕКВ 2111 270481 грн., КЕКВ 2120 – 98185 грн., КФК 080300, КЕКВ 2111 – 26834 грн.

Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК 41033900 (освітня субвенція) на суму 1100 000 грн. та відповідно видаткову відділу освіти по спеціальному фонду - КФК 070201, КЕКВ 3110 на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, в розмірі 1100 000 грн.

Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК 41033900 (освітня субвенція) на суму 102800 грн. та відповідно видаткову відділу освіти по спеціальному фонду - КФК 070201, КЕКВ 3110 на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 102800 грн.

1.21. За рахунок зменшення кошторисних призначень на загальну суму 571369,62 грн. в тому числі по розпорядниках коштів:

- КВК 10 КФК 070101 КЕКВ 2273 – 0,32 грн.;

- КВК 076 КФК 250313 КЕКВ 2620 – 411259,90 грн.;

- КВК 03 КФК 210105 КЕКВ 2210 – 21440,0 грн.;

                                        КЕКВ 2240 – 11654,40 грн.;

- КВК 03 КФК 250404 КЕКВ 2240 – 35271,00 грн.;

- КВК 076 КФК 250102 КЕКВ 9000 – 5924 грн.;

                   КФК 250380 КЕКВ 2620 – 2339,0 грн.;

- КВК 10 КФК 070201 КЕКВ 2120 – 83481 грн.

збільшити кошторисні призначення розпорядникам коштів згідно додатку №5.

 1.22. Внести зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2015 рік згідно з додатком №7.

2. Фінансовому управлінню Тлумацької РДА та головним розпорядникам коштів районного бюджету внести відповідні зміни до розпису та кошторисних призначень загального та спеціального фондів на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 069-04/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік

Відповідно до п. 17 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним Кодексом України, районна рада

вирішила:

1. Враховуючи протоколи засідань постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій №4 від 09.02.2016р.. №5 від 12.03.2016р. внести наступні зміни до районного бюджету на 2016 рік:

 1.1. За рахунок вільного залишку коштів, який склався в районному бюджеті станом на 01.01.2016 року по освітній субвенції, внести зміни до районного бюджету збільшивши в 2016 році код 602100 та 208100 на суму 1730571,69 грн. та кошторисні призначення відділу освіти по:

- загальному фонду КФК 070201:

                       КЕКВ 2230 - 100000 грн.;

                       КЕКВ 2271 – 200000 грн.;

                       КЕКВ 2273 – 50000 грн.;

                       КЕКВ 2210 – 177771,69 грн.

- спеціальному фонду КФК 070201 КЕКВ 3110 (на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості - 1100000 грн., на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів - 102800 грн.

 1.2. За рахунок вільного залишку коштів, який склався в районному бюджеті станом на 01.01.2016 року по медичній субвенції, внести зміни до районного бюджету збільшивши в 2016 році код 602100 та 208100 (загальний фонд) на суму 10472,26 грн. та кошторисні призначення Тлумацькій РДА (для Тлумацької ЦРЛ) по КФК 080101 КЕКВ 2730 на суму 10472,26 грн.

1.3. Спрямувати вільний залишок коштів, який склався станом на 01.01.2016 року (код 602100 та 208100) по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 51439 грн. фінансовому управлінню по КФК 250380 КЕКВ 3220 для Олешанської сільської ради на об’єкт «Будівництво-прибудова спортивної зали школи в с. Олеша Тлумацького району».

1.4. Враховуючи вільний залишок коштів, який склався в районному бюджеті станом на 01.01.2016 року по загальному фонду, внести зміни до районного бюджету збільшивши в 2016 році код 602100 та 208100 і кошторисні призначення в розрізі головних розпорядників коштів згідно додатку №1 на загальну суму 639627,0 грн.

1.5. Відділу будівництва Тлумацької РДА спрямувати кошти в сумі 20000 грн., передбачені по програмі «Духовне життя Тлумаччини на 2016-2020 роки Українській Автокефальній Православній церкві «Святої Покрови» у с. Гавриляк – 10000 грн. та Українській автокефальній православній церкві «Петра і Павла»             с. Одаївський Суходіл - 10000 грн.  

1.6. Зменшити кошторисні призначення Тлумацькій РДА (КФК 250404) по довгостроковій програмі мобілізаційної підготовки Тлумацького району на 2011-2016 роки в сумі 70000 грн. та спрямувати їх відділу будівництва Тлумацької РДА по КФК 250404 КЕКВ 2240 на поточний ремонт другого поверху будівлі по вул. Винниченка, 1 в м. Тлумачі Івано-Франківської області.  

1.7. Внести зміни до кошторисних призначень в розрізі головних розпорядників коштів згідно додатку №2.

1.8. Внести зміни до джерел фінансування районного бюджету згідно додатку №3.

1.9. Враховуючи вільний залишок коштів, який склався в районному бюджеті станом на 01.01.2016 року по загальному фонду, внести зміни до районного бюджету збільшивши в 2016 році код 602100 та 208100 і кошторисні призначення по спеціальному фонду місцевим бюджетам - переможцям обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки згідно додатку №4 на загальну суму 56000,0 грн.

1.10. За рахунок зменшення кошторисних призначень Тлумацькій РДА (КФК 250404) по довгостроковій програмі мобілізаційної підготовки Тлумацького району на 2011-2016 роки в сумі 10000 грн. збільшити кошторисні призначення фінансовому управлінню по КФК 250380 КЕКВ 2620 для Тлумацької міської ради на виконання Районної програми «Захисник Вітчизни» на 2015-2016 роки. затвердженої рішенням сесії районної ради 22.10.2015р. №637-36/15 в сумі 10000 грн.  

1.11. Зменшити по загальному фонду кошторисні призначення відділу будівництва Тлумацької РДА по КФК 250404 КЕКВ 2240 (поточний ремонт другого поверху будівлі по вул. Винниченка, 1 в м. Тлумачі Івано-Франківської області) в сумі 70000 грн. та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду відділу будівництва по КФК 150101 КЕКВ 3132 на капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі по вул. Винниченка, 1 в м. Тлумачі Івано-Франківської області в сумі 70000 грн.

1.12. Враховуючи вільний залишок коштів, який склався в районному бюджеті станом на 01.01.2016 року по загальному фонду, внести зміни до районного бюджету збільшивши в 2016 році код 602100 та 208100 в сумі 10000 грн. і кошторисні призначення по КВК 76 КФК 250344 КЕКВ 2620 на виконання комплексної цільової соціальної програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Тлумацького району до дій за призначенням на 2016-2020 роки в сумі 10000 грн.

1.13. Зменшити кошторисні призначення (загальний фонд) по КВК 15 КФК 090412 КЕКВ 2730 на суму 80000 грн. та відповідно збільшити їх по КВК 24 КФК 110204 КЕКВ 2210 на вказану суму.

1.14. Збільшити по спеціальному фонду дохідну частину районного бюджету по КДК 31030000 в сумі 31842,50 грн. та відповідно видаткову Тлумацькій районній раді по КФК 150101 КЕКВ 3110 на придбання сучасної комп’ютерної техніки.

1.15.  Внести зміни до кошторисних призначень зменшивши по загальному фонду КВК 76 КФК 250344 КЕКВ 2620 на суму 18000 грн. по Програмі забезпечення системи державного управління Тлумацької РДА на 2016 рік та відповідно збільшивши їх по спеціальному фонду КВК 76 КФК 250344 КЕКВ 3220 в розмірі 18000 грн. на виконання вищевказаної програми.

2. Збільшити дохідну частину районного бюджету (спеціальний фонд) по КДК 41035000 на суму виділеної субвенції Гавриляцькою сільською радою (рішення сесії №19-3/2016 від 10.02.2016 р.) в розмірі 56250 грн. та відповідно видаткову відділу будівництва райдержадміністрації по КФК 250403 на погашення заборгованості, зареєстрованої в органах казначаейства станом на 01.01.2016 р. по об’єкту «Реконструкція існуючих приміщень школи під дитячий садок в селі Гавриляк Тлумацького району» в сумі 56250 грн..   

3. Фінансовому управлінню Тлумацької РДА та головним розпорядникам коштів районного бюджету внести відповідні зміни до розпису та кошторисних призначень загального та спеціального фондів на 2016 рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Гнатюка В.В.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 070-04/16
м.Тлумач
 
Про виконання Програми соціально-економічного
і культурного розвитку  Тлумацького району за 2015 рік

Заслухавши звіт про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку Тлумацького району за 2015 рік, районна рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку Тлумацького району за 2015 рік (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів міської, селищної та сільських рад вжити заходів для забезпечення виконання завдань, визначених Програмою соціально-економічного і культурного розвитку району на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка і постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник).

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 071-04/16
м.Тлумач
 
Про Програму соціально-економічного
і культурного розвитку  Тлумацького
району на 2016 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», районна рада

вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку Тлумацького району на 2016 рік (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів міської, селищної та сільських рад вжити заходів для забезпечення виконання завдань, визначених Програмою соціально-економічного і культурного розвитку району на 2016 рік.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 26.02.2015 року №575-33/15 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка і постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник).

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 072-04/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до рішення Тлумацької
районної ради від 24.12.2015р. № 015-02/15
«Про Програму охорони навколишнього
природного середовища в Тлумацькому
районі до 2020 року»

Розглянувши та обговоривши матеріали, подані відділом житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації, районна рада

вирішила:

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення Тлумацької районної ради від 24.12.2015 р. №015-02/15 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2020 року»: до переліку природоохоронних заходів додати пункти (додається):

4.3.: «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Дністер. в с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області (в.т.ч. –ПКД)».

4.4.: «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Дустрів в с.Олешів Тлумацького району Івано-Франківської області».

4.5.: «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Дустрів в с.Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області».

4.6.: «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Дустрів в с.Палагичі Тлумацького району Івано-Франківської області».

17.: «Проведення заходів з охорони відтворення природних рослинних ресурсів ( ДП « Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр»)».

18.: «Проведення заходів, щодо захисту торфових родовищ від пожеж на території Тлумацького району Івано- Франківської області».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 073-04/16
м.Тлумач
 
Про програму поводження з твердими
побутовими відходами в Тлумацькому
районі на 2016-2020 роки

Розглянувши та обговоривши матеріали, подані відділом житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації, районна рада

вирішила:

1. Затвердити програму поводження з твердими побутовими відходами в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки (додається).

2. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації С.Овчарчин при уточненні районного бюджету врахувати необхідність фінансування вказаних у Програмі заходів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 074-04/16
м.Тлумач
 
Про затвердження тарифу
на транспортування теплової енергії

Відповаідно до п. 37 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання ФОП Сербинського М.І. і ПП Пашка Б.М. про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії для бюджетних установ, районна рада

вирішила:

1. Інформацію ФОП Сербинського М.І., ПП Пашка Б.М. щодо встановлення тарифу на постачання теплової енергії для бюджетних установ району взяти до уваги.

2. Відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. № 73, Постанови КМУ від 30.12.2013 р. № 951 «Про зниження ціни на природний газ» та у зв’язку з встановленням нової ціни природного газу для підприємств комунальної теплоенергетики затвердити з 01 лютого 2016 р. встановити тариф на транспортування теплової енергії для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів для ФОП Сербинського М.І., від котельні поліклініки № 2 по вул. Б.Хмельницького 14а в селищі Обертин в розмірі 300 грн. за 1 Гкал та ПП Пашка Б.М. від котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Хотимирська 2б в селищі Обертин в розмірі 300 грн. за 1 Гкал.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 075-04/16
м.Тлумач
 
Про розгляд пропозиції трудового
колективу редакційно-видавничого
комплексу «Злагода»

Керуючись Законом України Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію трудового колективу редакційно-видавничого комплексу «Злагода» стосовно способу реформування, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності та захисту прав громадян і рекомендації президії районної ради, районна рада

вирішила:

1. Пропозицію трудового колективу редакції - редакційно-видавничого комплексу «Злагода» стосовно способу реформування взяти до уваги.

2. Зобов’язати голову районної ради В. Двояка вжити заходів щодо якнайшвидшої державної реєстрації права спільної власності територіальних громад міста, селища, сіл району на приміщення редакційно-видавничого комплексу «Злагода» за адресою м. Тлумач, вул. Кармелюка, 10 відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Питання  «Про реформування друкованого засобу масової інформації - газети «Злагода» та редакції - редакційно-видавничого комплексу «Злагода» розглянути на сесії районної ради після виконання пункту 2 цього рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

5. Опублікувати це рішення у газеті «Злагода».        

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 076-04/16
м.Тлумач
 
Про затвердження районної цільової
програми профілактики злочинності
на 2016 – 2020 роки

  Заслухавши та обговоривши районну цільову програму профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки, районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну цільову програму профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин) передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів в межах фактичних можливостей районного бюджету.

3. Рішення районної ради від 3 грудня 2014 року № 548-31/14 «Про внесення змін до довгострокової Комплексної програми профілактики злочинності району на 2013-2015 роки» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 077-04/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до довгострокової
програми мобілізаційної підготовки
Тлумацького району на 2011 – 2016 р.

Заслухавши та обговоривши подані зміни до довгострокової програми мобілізаційної підготовки Тлумацького району на 2011 – 2016 роки, районна рада

вирішила:

1. Внести такі зміни до довгострокової програми мобілізаційної підготовки Тлумацького району на 2011 – 2016 роки:

а) до текстової частини програми підпункту 3.1 п. 3 (за рахунок районного бюджету здійснюється фінансування заходів) в редакції «Часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України в області матеріально-технічними цінностями, паливно-мастильними матеріалами, технічними засобами, будівельними матеріалами та ремонтно-будівельними роботами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів, заходів з територіальної обороноздатності та завдань в районах проведення антитерористичної операції» та «Транспортне забезпечення мобілізаційного розгортання за всіма напрямками(відшкодування витрат на перевезення особового складу ЗСУ та військового вантажу, паливно-мастильні матеріали»;

б) до переліку заходів, обсяги та джерела фінансування довгострокової програми мобілізаційної підготовки Тлумацького району на 2011-2016 роки додати пункт 5-6 «Часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України в області матеріально-технічними цінностями, паливно-мастильними матеріалами, технічними засобами, будівельними матеріалами та ремонтно-будівельними роботами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів, заходів з територіальної обороноздатності та завдань в районах проведення антитерористичної операції» та «Транспортне забезпечення мобілізаційного розгортання за всіма напрямками(відшкодування витрат на перевезення особового складу ЗСУ та військового вантажу, паливно-мастильні матеріали».

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин) при уточненні районного бюджету передбачати кошти на виконання заходів, зазначених у програмі в межах фактичних можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 078-04/16
м.Тлумач
 
Про районну комплексну Програму
розвитку освіти Тлумаччини на 2016-2023 роки

Заслухавши та обговоривши проект районної комплексної Програми розвитку освіти Тлумаччини на 2016-2023 роки, районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну комплексну Програму розвитку освіти Тлумаччини на 2016-2023 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) при перегляді бюджету на 2016 рік та при формуванні районного бюджету на наступні роки  передбачити кошти на реалізацію програми у межах фінансових можливостей районного бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  голови районної ради Василя Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 079-04/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до районної комплексної
Програми соціального захисту населення
у 2013-2016 роках

Заслухавши та обговоривши подані зміни до районної комплексної Програми соціального захисту населення у 2013-2016 роках, районна рада

вирішила:

1. Внести такий захід до районної комплексної Програми соціального захисту населення у 2013-2016 роках:

«Розрахунки з філією «Тлумацький РЕМ» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за використану електричну енергію в сумі 15 тис. грн.».

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  (С.Овчарчин) передбачити кошти на виконання заходів зазначених у програмі у межах фактичних можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 080-04/16
м.Тлумач
 
Про районну  Програму
«Теплий заклад культури Тлумаччини»
на 2016-2020 роки

Заслухавши та обговоривши проект районної Програми «Теплий заклад культури  Тлумаччини» на 2016-2020 роки, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності  та захисту прав громадян та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну  Програму «Теплий заклад культури  Тлумаччини» на 2016-2020 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин) передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів в межах фактичних можливостей бюджету.

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів районної Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

4. Відділу культури  райдержадміністрації (Г. Петрунько) щорічно подавати на розгляд постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності  та захисту прав громадян перелік заходів для фінансування з його подальшим затвердженням та виділенням коштів, передбачених в районному бюджеті на районну Програму.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 081-04/16
м.Тлумач

Про звернення районної ради

Районна рада

вирішила:

1. Схвалити текст звернення до голови Івано-Франківської обласної ради О.Сича та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації О.Гончарука (додається).

2. Текст звернення оприлюднити у засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 082-04/16
м.Тлумач
 
Про  затвердження  нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Прибилівської сільської ради

Розглянувши клопотання громадянина Атаманюка Андрія Михайловича, жителя с. Прибилів та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду Атаманюку Андрію Михайловичу для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту с. Прибилів Прибилівської сільської ради, розроблену ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 23.02.2016 року № 18, керуючись ст.10 Земельного Кодексу України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

вирішила:

1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 10,0837га. – грошова оцінка якої складає 65894,75 грн. в тому числі за 1га – 6534,78 грн., яка надається в оренду громадянину Атаманюку Андрію Михайловичу для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту с. Прибилів Прибилівської сільської ради.

2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку при розрахунку орендної плати.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 17 березня 2016 р. № 083-04/16
м.Тлумач

Про передачу майна

Розглянувши звернення Обертинської селищної ради від 22.02.2016 року №97/02-31, рішення сьомої сесії Обертинської селищної ради від 25.02.2016 року №127-04/16 «Про передачу в комунальну власність територіальної громади селища Обертин та села Гончарів нежитлового будинку», висновок та рекомендацію постійної комісії районної ради з питань управління майном та комунальними підприємствами з цього питання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою вирішення квартирного питання молодих лікарів, які працюють або мали б працювати в Обертинській лікарні, районна рада

вирішила:

1. Передати із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району в комунальну власність територіальної громади сел.Обертин нежитловий будинок 1961 року побудови, балансовою вартістю 66728 грн., загальною площею 220,5 кв.м., що розміщений за адресою сел.Обертин, вул.Незалежності, 20.

2. Доручити голові районної ради В.Двояку, селищному голові сел. Обертин В.Хамуту спільно з Тлумацькою ЦРЛ (І.Бойчук) у місячний термін з дня прийняття цього рішення здійснити передачу даної будівлі.

3. Головному лікарю Тлумацької ЦРЛ І. Бойчуку зняти вказане приміщення з балансу центральної районної лікарні.

4. Рекомендувати Обертинській селищній раді використовувати вказане приміщення як службове житло для медичних працівників.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


 Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
Theme by Dr. Radut.