Skip to Content

Рішення IІІ сесії Тлумацької районної ради VIІ демократичного скликання

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ
IІІ сесії Тлумацької районної ради
VІІ демократичного скликання

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2015р. №033-02/15 «Про районний бюджет на 2016 рік».

2. Про організацію харчування учнів 1 – 4 класів та дітей пільгових категорій  в ЗНЗ району.

3. Про районну програму приватизації об'єктів (майна) спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Тлумацького району  та майна, що є  власністю окремих громад району на 2016-2017 роки.

4. Про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, що підлягають приватизації у 2016 році шляхом викупу.

5. Про приватизацію нежитлового приміщення шляхом викупу.

6. Про внесення змін до рішення районної ради від 03.02.2014 року №471-26/14 «Про затвердження Положення «Про Порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району».

7. Про програму інформаційно-аналітичного (комп'ютерного) забезпечення органів місцевого самоврядування Тлумацького району на 2016-2018 рр.

8. Про Програму розвитку туризму в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки.

9. Про програму енергозбереження для населення Тлумацького району Івано-Франківської області на 2016-2019 роки.

10. Про затвердження Районної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Тлумацького району Івано-Франківської області до 2020 року.

11. Про внесення доповнень до рішення Тлумацької районної ради від 24.12.2015р. №015-02/15 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2020 року».

12. Про Програму підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки.

13. Про районну цільову соціальну програму «Молодь Тлумаччини» на 2016 – 2020 роки.

14. Про районну комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей і молоді влітку 2016-2017 років.

15. Про районну комплексну Програму захисту прав дітей, профілактики негативних явищ у їхньому середовищі на 2016 рік.

16. Про регіональну цільову програму «Культура Тлумаччини» на 2016-2020 роки.

17. Про районну цільову програму «Репродуктивне здоров’я населення Тлумацького району» на період до 2020 року.

18. Про затвердження Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2016 рік у новій редакції.

19. Про затвердження районної цільової Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 р.

20. Про затвердження нової редакції комплексної програми «Здоров'я населення Прикарпаття на період до 2020 року» в Тлумацькому районі.

21. Про району цільову программу запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки.

22. Про програму з організації та проведення громадських робіт у Тлумацькому районі на 2016 рік.

23. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Тлумацького району на 2016-2020 роки.

 


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 043-03/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до
рішення районної ради
від 24.12.2015р. №033-02/15
«Про районний бюджет на 2016 рік»

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  Законом  України            від 25.12.2015р. №928-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік, районна рада

вирішила:

Внести зміни до рішення від 25.12.2015р. №033-02/15 «Про районний бюджет на 2016 рік», виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 296 829,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 293 579,9 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 3 250,0 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку  840,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 296 809,9 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 292 975,9 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 3 834,0 тис. гривень згідно з додатками 2 та  3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі  38,0  тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 58,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету -                   20,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного  бюджету - 38,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 584,0 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду районного бюджету - 584,0 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету, у тому числі по загальному фонду 292 975,9 тис. гривень та спеціальному фонду 3 834,0 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та  головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 25,0 тис. гривень.  

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

інші субвенції із загального фонду районного бюджету:

- на утримання пожежної частини в с.Олеша – 340,0 тис. гривень;

 інші субвенції із спеціального фонду районного бюджету місцевим бюджетам – переможцям обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 924.0 тис. гривень.

5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення. 

6.  Затвердити  резервний  фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів районного бюджету.

8. Затвердити  у  складі  видатків  районного  бюджету  кошти на реалізацію місцевих  (регіональних)  програм   на загальну   суму 1430,8 тис. гривень (додаток 4).

9. Затвердити перелік розпорядників іншої субвенції - переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком 8.

10. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл  фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що до доходів загального фонду районного  бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію) житла для індивідуальних сільських забудовників, а також відсотків за користування кредитними коштами.

14. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) у міжсесійний період здійснювати розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2016 року, внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами, з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 Уповноважити голову районної ради В.Двояка у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

15. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

16. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  

17. Головним розпорядникам коштів:

- щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг;

- до 1 лютого 2016 року опублікувати в газеті «Злагода», на інтернет-сторінках районної державної адміністрації та районної ради адреси інтернет-сторінок, на яких буде розміщена вказана вище інформація.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери району за бюджетні кошти, оприлюднювати на офіційних інтернет - сторінках інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

18. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної ради В.Гнатюка і постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуника).

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 044-03/16
м.Тлумач
 
Про організацію харчування
учнів ЗНЗ району

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Законів України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 19.06.2002р № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 32, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

1. Доручити відділу освіти райдержадміністрації (В. Пеник) організувати в 2016 році:

1.1. Безкоштовне харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

1.2. Гаряче харчування всіх інших учнів загальноосвітніх навчальних закладів району за рахунок позабюджетних коштів, коштів батьківської громадськості  та спонсорської допомоги.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) профінансувати безкоштовне гаряче харчування дітей пільгових категорій  за рахунок коштів освітньої субвенції.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.   

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 045-03/16
м.Тлумач
 
Про районну програму приватизації
об'єктів (майна) спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста
Тлумацького району  та майна, що є 
власністю окремих громад району на 2016-2017 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» зі змінами,  районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну Програму приватизації об'єктів (майна) спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Тлумацького району та майна, що є  власністю окремих громад району на 2016-2017 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 046-03/16
м.Тлумач
 
Про затвердження переліку об’єктів
спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району, що підлягають
приватизації у 2016 році шляхом викупу  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районної програми приватизації об'єктів (майна) спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Тлумацького району  та майна, що є  власністю окремих громад району на 2016-2017 роки  районна рада

вирішила:

1. Затвердити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району, що підлягають приватизації у 2016 році шляхом викупу згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 047-03/16
м.Тлумач
 
Про приватизацію нежитлового
приміщення шляхом викупу

Розглянувши заяву підприємця-фізичної особи Кушніра В.П. від 05січня 2016 року про надання йому дозволу на приватизацію орендованого ним нежитлового приміщення - гаражів Тлумацької СЕС у м.Тлумачі, вул.Поповича, 8 шляхом викупу та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) зі змінами та висновку постійної комісії районної ради з питань управління майном   та комунальними підприємствами від 15.01.2016 року, районна рада

вирішила:

1. Висновок приватного оцінювача Щерби Любов Михайлівни про ринкову вартість комунального майна району, надалі - нежитлового приміщення - чотирьох боксів ( два гаражі, дві кладови) Тлумацької СЕС у м.Тлумач, вул. Поповича, 8, 1948 року побудови, загальною площею 60,1 кв.м, балансовою вартістю 3583,83 гри. в сумі 38211  грн. з ПДВ на дату оцінки – 13.01.2016 року, затвердити.

2. Затвердити ціну продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району - нежитлового приміщення чотирьох боксів ( два гаражі, дві кладови)  Тлумацької СЕС у м.Тлумач, вул.ІІоповича, 8, 1948 року побудови,  загальною площею 60,1 кв.м в сумі 38211 грн. з ПДВ.

3. Визнати факт виконання орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна - нежитлового приміщення чотирьох боксів гаражів Тлумацької СЕС, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, за погодженням з Тлумацькою районною радою на суму, що перевищує 25 відсотків від ринкової вартості майна за яким воно було передано в оренду.

4. Приватизувати нежитлове приміщення - чотири бокси ( два гаражі, дві кладови) Тлумацької районної санітарно-епідеміологічної станції у м.Тлумачі, вул.Поповича, 8, 1948 року побудови, загальною площею 60,1 кв.м шляхом викупу його орендарем - фізичною особою Кушніром В.П за ціною продажу 38211,00 грн. з ПДВ (без земельної ділянки).

5. Доручити голові районної ради  Двояку В.М. у місячний термін з дня прийняття цього рішення укласти з фізичною особою Кушніром В.П. договір купівлі-продажу нежитлового приміщення двох боксів гаражів та двох  кладовок Тлумацької СЕС у м.Тлумачі, вул.Поповича, 8 загальною площею 60,1 кв.м за ціною продажу 38211,00 з ПДВ(без земельної ділянки).

6. Затвердити для Покупця наступні умови купівлі нежитлового приміщення двох боксів гаражів та двох  кладовок загальною  площею 60,1 кв.м Тлумацької СЕС у м.Тлумачі, вул. Поповича, 8, що мають бути відображені в договорі купівлі- продажу:

 • зберігати основний профіль використання об’єкта - розміщення майстерні по ремонту автомобілів впродовж 2 років;
 • використовуючи об’єкт приватизації, не завдавати шкоди інтересам громади м.Тлумача та окремим юридичним і фізичним особам;
 • створити не менше 2-х робочих місць;
 • забезпечити безпечні умови праці, що мінімізують випадки виробничого травматизму;
 • протягом 1 року з часу придбання об’єкта викупити земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації;
 • дотримуватися санітарно-екологічних та протипожежних норм під час експлуатації об’єкта;
 • забезпечувати благоустрій прилеглої до об’єкта території та утримувати об’єкт приватизації і прилеглу територію в належному стані;
 • надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати йому у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу;
 • в період чинності умов договору купівлі-продажу погоджувати з районною радою подальше відчуження об’єкта приватизації, передачу його в заставу, оренду. При вчиненні цих правочинів до нового власника переходять всі обов’язки Покупця та відповідальність за їх невиконання згідно законодавства України;
 • внести кошти за ціною продажу об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати ним не менше як 50 відсотків ціни продажу об’єкта; оплачувати пеню та інші неустойки за умови невчасного здійснення розрахунків за придбаний об’єкт;
 • в період чинності договору купівлі-продажу за зверненням районної ради повернути Продавцю об’єкт оренди у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста району, якщо виникнуть в цьому громадські потреби з компенсацією Покупцю усіх його витрат на придбання даного об’єкта;
 • право власності на об’єкт переходить до Покупця після сплати повної вартості за придбаний об’єкт і погашення ним всієї заборгованості за оренду цього майна та підписання сторонами акту передачі-приймання об’єкта.
6. Тлумацькій районній раді із отриманих коштів від приватизації вищевказаного майна:
 • сплатити ПДВ в розмірі – 6368,50 грн.;
 • перерахувати у бюджет розвитку району – 31842,50 грн.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 048-03/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до рішення районної
ради від 03.02.2014 року  № 471-26/14
«Про затвердження Положення «Про
Порядок управління об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл,
селища, міста району»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Постанови Кабінету Міністрів від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» зі змінами, районна рада

вирішила:

1. Пункт 4 розділу VII положення «Про Порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району» викласти у такій редакції:

«Облік  майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району та його списання здійснюється балансоутримувачами в порядку, передбаченому чинним законодавством .

Рішення про  списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району  вартістю до 10000 гривень за одиницю   (комплект) приймається самостійно керівником підприємства, установи, організації на балансі яких воно перебуває, а  вартістю вище 10000 гривень – з дозволу районної ради».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 049-03/16
м.Тлумач
 
Про програму інформаційно-аналітичного
(комп'ютерного) забезпечення органів
місцевого самоврядування Тлумацького
району на 2016-2018 рр.

З метою створення належних умов для вдосконалення інформаційно-аналітичного (комп'ютерного) забезпечення органів місцевого самоврядування району, придбання сучасної комп’ютерної техніки, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

вирішила:

1. Затвердити Програму інформаційно-аналітичного (комп'ютерного) забезпечення органів місцевого самоврядування Тлумацького району на 2016-2018 рр. (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин) передбачити кошти  на виконання заходів Програми в межах фактичних можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 050-03/16
м.Тлумач
 
Про Програму розвитку
туризму в Тлумацькому районі
на 2016-2020 роки

Заслухавши та обговоривши проект Програми розвитку туризму в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки, районна рада

вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку туризму в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки (додається).

2. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (З.Баранська) забезпечити організацію виконання Програми.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин) передбачити кошти на виконання заходів Програми в межах фактичних можливостей бюджету.

4. Визнати таким, що втратило чинність з 31.12.2015 року, рішення районної ради від 14 квітня 2011р. № 060-05/11 «Про Програму розвитку туризму в Тлумацькому районі на 2011-2015 роки».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Василя Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 051-03/16
м.Тлумач
 
Про програму енергозбереження
для населення  Тлумацького
району Івано-Франківської
області на 2016-2019 роки

Програма енергозбереження для населення Тлумацького району Івано-Франківської області на 2016-2019 роки розроблена з метою підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням району відповідно до Меморандуму  про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків від 24.06.2015 року, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Івано-Франківською обласною радою.

Враховуючи вищенаведене, районна рада

вирішила:

1. Затвердити програму енергозбереження для населення Тлумацького району Івано-Франківської області на 2016-2019 роки (додається).

2. Основним координатором виконання Програми визначити Тлумацька районну державну адміністрацію.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) при формуванні  проектів районного бюджету на 2016-2019 роки передбачити кошти на виконання заходів програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 052-03/16
м.Тлумач
 
Про затвердження Районної програми
будівництва, реконструкції та модернізації
об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
Тлумацького району Івано-Франківської
області до 2020 року

З метою розв’язання соціально-економічних проблем району та забезпечення динамічності розвитку економіки, на підставі Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також у відповідності до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014, розроблено Районну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Тлумацького району Івано-Франківської області до 2020 року.

Заслухавши та обговоривши Районну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Тлумацького району Івано-Франківської області до 2020 року, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

1. Затвердити Районну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Тлумацького району Івано-Франківської області  до 2020 року (додається).

2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми

на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні місцевих бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини, і затверджуються рішеннями місцевих рад про бюджет на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка та постійну комісію районної ради з питань управління майном та комунальними підприємствами.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 053-03/16
м.Тлумач
 
Про внесення доповнень до рішення
Тлумацької районної ради від 24.12.2015р.
№015-02/15 «Про Програму охорони
навколишнього природного середовища
в Тлумацькому районі до 2020 року»

Розглянувши та обговоривши матеріали, подані відділом житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації, районна рада

вирішила:

1. Додаток №2 до рішення Тлумацької районної ради від 24.12.2015 р. №015-02/15 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2020 року»: до переліку природоохоронних заходів доповнити такими позиціями (оновлений перелік заходів додається):

  3.21: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Миру

  3.22: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул Незалежна,

  3.23: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. пров. Миру,

  3.24: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Довбуша,

  3.25: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Стуса,

  3.26: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Симоненка,

  3.27: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Сотника Орлика.

  3.28: Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Дорошенка.

  4.2: Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Дустрів в с.Гринівці Тлумацького району Івано-Франківської області.

  9.4: Придбання технологічного обладнання (Блок компресорний RBS 45/F);

  9.5: Придбання технологічного обладнання (Повітродувка EL 45/2 Р (без компресорного блока) ;

  9.6: Придбання технологічного обладнання (Електродвигун FELM (Італія) 11 кВт, 3000 об/хв., ІР 55, ІЕЗ, ІМ.. В3, адаптований для роботи з перетворювачем частоти, загально промислового призначення; Оксиметр водозахищений з АКТ 7031; Шафа управління з перетворювачем частоти VLT Micro Drive FC-051 11kW) .

15: Нове будівництво очисних споруд в селищі Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області (в т.ч. ПКД) передбачити фінансування з обласного бюджету охорони навколишнього природного середовища в сумі 1862.1 тис. грн..

16: Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території в Грушківського НВК(ЗОШ І-ІІ ст. та  ДНЗ) .

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 054-03/16
м.Тлумач
 
Про Програму підтримки розвитку
сільськогосподарського виробництва
в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки 

Розглянувши та обговоривши проект програми, поданої управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, районна рада

вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки (додається).

2.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин)  при формуванні бюджету району на 2016 рік передбачити кошти на виконання зазначених у Програмі заходів в межах фактичних можливостей бюджету.

3. Постійним комісіям районної ради активно сприяти реалізації основних положень Програми, що належать до їх компетенції, вносити висновки та рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданні колегії районної державної адміністрації, сесіях районної ради.

4. Виділення коштів, передбачених Програмою здійснювати за письмовим погодженням постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології (В.Давнюк).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації І.Бринського та заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 055-03/16
м.Тлумач
 
Про районну цільову програму
«Молодь Тлумаччини»
на 2016-2020 роки 

Заслухавши та обговоривши районну програму «Молодь Тлумаччини» на 2016 – 2020 роки та з метою створення соціально–економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації і творчого потенціалу, районна рада 

вирішила:

1. Затвердити районну комплексну «Молодь Тлумаччини» на 2016–2020 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин) передбачити кошти в районному бюджеті на виконання  Програми.      

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної  ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 056-03/16
м.Тлумач
 
Про районну комплексну програму
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді
влітку 2016-2017 років

Відповідно до закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» пріоритетом у діяльності місцевих органів влади  є здійснення заходів, спрямованих на здійснення зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку .

Розглянувши проект районної комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді влітку 2016-2017 років,   районна влада

вирішила:

1. Затвердити районну комплексну «Програму  оздоровлення та відпочинку дітей і молоді  влітку 2016-2017 років»  (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин) передбачити кошти в районному бюджеті на виконання  Програми .

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  голови районної  ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 057-03/16
м.Тлумач
 
Про районну комплексну  Програму
захисту прав дітей, профілактики
негативних явищ у їхньому
середовищі на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши проект Районної комплексної Програми захисту прав дітей, профілактики негативних явищ у їхньому середовищі на 2016 рік, розроблену з метою соціального захисту та підтримки дітей, профілактики негативних явищ у їхньому середовищі, реалізації зайнятості дітей в позаурочний час, районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну комплексну Програму захисту прав дітей, профілактики негативних явищ у їхньому середовищі на 2016 рік. (додається).

2. Виконкомам міської, селищної, сільських рад, управлінням і відділам райдержадміністрації сприяти виконанню завдань Районної комплексної програми захисту прав дітей, профілактики негативних явищ у їхньому середовищі на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка та постійну комісію районної ради з питань молодіжної політики, спорту і туризму (Д.Романишин).

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 058-03/16
м.Тлумач
 
Про регіональну цільову  Програму
«Культура Тлумаччини»
на 2016-2020 роки 

Заслухавши та обговоривши проект регіональної цільової Програми «Культура Тлумаччини» на 2016-2020 роки, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності  та захисту прав громадян та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

1. Затвердити регіональну цільову  Програму «Культура Тлумаччини» на 2016-2020 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин) передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів в межах фактичних можливостей бюджету.

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів районної Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

4. Відділу культури  райдержадміністрації (Г. Петрунько) щорічно подавати на розгляд постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності  та захисту прав громадян перелік заходів для фінансування з його подальшим затвердженням та виділенням коштів, передбачених в районному бюджеті на районну Програму.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 059-03/16
м.Тлумач
 
Про районну цільову програму
«Репродуктивне здоров’я населення
Тлумацького району» на період до 2020 року 

Заслухавши та обговоривши проект районної цільової програми «Репродуктивне здоров’я населення Тлумацького району» на період до 2020 року, на виконання регіональної цільової програми «Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області» на період до 2020 року та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну цільову програму «Репродуктивне здоров’я населення Тлумацького району» на період до 2020 року (додається).

2. Начальнику фінансового управління РДА С.Овчарчин передбачити видатки на фінансування програми при формуванні районного бюджету  на 2016 рік та наступні до 2020 року, в межах можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 060-03/16
м.Тлумач
 
Про затвердження Програми протидії
захворюванню на туберкульоз в районі
на 2016 рік у новій редакції

Заслухавши та обговоривши проект Програми протидії захворюванню на туберкульоз  в районі на 2016 рік у новій редакції, на виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в області у 2014-2016 роках, затвердженої рішенням обласної ради № 1179-27/2014 від 03.02.2014р., та враховуючи зміни внесені в інші районні цільові Програми, районна рада

вирішила:

1. Затвердити Програму протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2016 рік у новій редакції  (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин) передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів. при формуванні районного бюджету на 2016 рік в межах можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Центральній районній лікарні (п. І.Бойчук) забезпечити неухильне виконання  заходів цієї програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 061-03/16
м.Тлумач
 
  Про затвердження районної
  цільової Програми розвитку первинної 
  медико-санітарної допомоги
  на засадах сімейної медицини на період до  2020 р.

Заслухавши та обговоривши районну цільову програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до рішення обласної ради від 16.10.2015 року № 1825-39/2015, районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну цільову програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період  до 2020 року.

2. Начальнику фінансовому управлінні РДА С.Овчарчин передбачити видатки на фінансування програми при формуванні районного бюджету  на 2016 рік та наступні до 2020 року, в межах можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка. та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності та захисту прав громадян (В.Ціник).

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 062-03/16
м.Тлумач
 
Про затвердження нової редакції комплексної
програми «Здоров'я населення Прикарпаття» 
на період до 2020 року в Тлумацькому районі 

Заслухавши та обговоривши проект Програми в новій редакції «Здоров'я населення Прикарпаття» на період до 2020 року в Тлумацькому районі, яка схвалена розпорядженням облдержадміністрації від 16.10.2015. № 1818-39/2015 «Про внесення змін до комплексної програми «Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020», та враховуючи зміни внесені в інші районні цільові Програми, районна рада

вирішила:

1. Затвердити Програму «Здоров'я населення Прикарпаття» на період до 2020 року в Тлумацькому районі в новій редакції  (додається).

2.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин) передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів. при формуванні районного бюджету на 2016 рік та наступні роки, в межах можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Центральній районній лікарні (п. І.Бойчук) забезпечити неухильне виконання  заходів програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 063-03/16
м.Тлумач
 
Про району цільову программу запобігання
та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань на 2016-2020 роки

З метою зниження рівня захворюваності серцево-судинними та судинно- мозковими хворобами, інвалідності та смертності від їх ускладнень, покращення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, а також підвищення якості життя населення району, районна рада

вирішила:

1. Затвердити району цільову програму запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки (додається).

2. Начальнику фінансовому управлінні РДА С.Овчарчин щорічно при формуванні районного бюджету враховувати видатки на фінансування програми в межах можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 064-03/16
м.Тлумач
 
Про програму з  організації та
проведення  громадських робіт
у  Тлумацькому  районі на 2016 рік

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму з організації та проведення громадських робіт у Тлумацькому районі на 2016 рік (додаток №1).

2. Затвердити види робіт, які можуть застосовуватися під час організації громадських робіт (додаток №2).

3. Управлінням, відділам райдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям району забезпечити реалізацію заходів Програми.

4. Рекомендувати виконкомам сільських, селищної, міської рад, фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) при формуванні місцевих бюджетів району на 2016 рік передбачити видатки на організацію та проведення громадських робіт (додаток №3).

5. Відділу економічного  розвитку і торгівлі райдержадміністрації (З.Баранська) здійснювати координацію робіт щодо виконання Програми, інформувати районну раду про хід її виконання.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 065-03/16
м.Тлумач
 
Про комплексну цільову соціальну
програму розвиткуцивільного захисту
Тлумацького районуна 2016-2020 роки

З метою виконання Закону України «Про Кодекс цивільного захисту України», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року    № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

1. Затвердити комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Тлумацького району на 2016-2020 роки (далі – Програма, додається).

2. Сектору з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації (Б.Тучапський) міському, селищному, сільським головам, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити виконання Програми.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин), виходячи із можливостей дохідної частини бюджету, враховувати бюджетні запити сектору з питань надзвичайних ситуацій апарату  райдержадміністрації на виділення коштів для реалізації заходів Програми.

4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


 Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
Theme by Dr. Radut.