Skip to Content

Районний бюджет

Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(друга сесія)

РІШЕННЯ

Від 24 грудня 2015 р. № 033-02/15
м.Тлумач
 
Про районний бюджет
на 2016 рік

Районна рада

вирішила:

 1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 242 719,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 239 469,3 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 3 250,0 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку  840,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 242 699,3 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 238 845,3 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 3 854,0 тис. гривень згідно з додатком  3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі  38,0  тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 58,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету -                   20,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного  бюджету - 38,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 604,0 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду районного бюджету - 604,0 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету, у тому числі по загальному фонду 238 845,3 тис. гривень та спеціальному фонду 3 854,0 тис. гривень за  головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 25,0 тис. гривень.  

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

інші субвенції із загального фонду районного бюджету:

- на утримання пожежної частини в с.Олеша – 340,0 тис. гривень;

 інші субвенції із спеціального фонду районного бюджету місцевим бюджетам – переможцям обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 924.0 тис. гривень.

5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення. 

6.  Затвердити  резервний  фонд районного бюджету у сумі 100.0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів районного бюджету.

8. Затвердити  у  складі  видатків  районного  бюджету  кошти на реалізацію місцевих  (регіональних)  програм   на загальну   суму 1554,1 тис. гривень (додаток 5).

9. Затвердити перелік розпорядників іншої субвенції - переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком 7.

10. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл  фінансовому управлінню районної державної адміністрації                   (С.Овчарчин) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що до доходів загального фонду районного  бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію) житла для індивідуальних сільських забудовників, а також відсотків за користування кредитними коштами.

14. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 Уповноважити голову районної ради В.Двояка у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

15. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

16. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної ради В.Гнатюка і постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник).

Голова районної ради                                            В.Двояк

Завантажити


Тлумацька районна рада
V
ІІ демократичне скликання
(третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 15 січня 2016 р. № 043-03/16
м.Тлумач
 
Про внесення змін до
рішення районної ради
від 24.12.2015р. №033-02/15
«Про районний бюджет на 2016 рік»

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  Законом  України            від 25.12.2015р. №928-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік, районна рада

вирішила:

Внести зміни до рішення від 25.12.2015р. №033-02/15 «Про районний бюджет на 2016 рік», виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 296 829,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 293 579,9 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 3 250,0 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку  840,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 296 809,9 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 292 975,9 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 3 834,0 тис. гривень згідно з додатками 2 та  3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі  38,0  тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 58,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету -                   20,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного  бюджету - 38,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 584,0 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду районного бюджету - 584,0 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету, у тому числі по загальному фонду 292 975,9 тис. гривень та спеціальному фонду 3 834,0 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та  головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 25,0 тис. гривень.  

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

інші субвенції із загального фонду районного бюджету:

- на утримання пожежної частини в с.Олеша – 340,0 тис. гривень;

 інші субвенції із спеціального фонду районного бюджету місцевим бюджетам – переможцям обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 924.0 тис. гривень.

5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення. 

6.  Затвердити  резервний  фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів районного бюджету.

8. Затвердити  у  складі  видатків  районного  бюджету  кошти на реалізацію місцевих  (регіональних)  програм   на загальну   суму 1430,8 тис. гривень (додаток 4).

9. Затвердити перелік розпорядників іншої субвенції - переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком 8.

10. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл  фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що до доходів загального фонду районного  бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію) житла для індивідуальних сільських забудовників, а також відсотків за користування кредитними коштами.

14. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) у міжсесійний період здійснювати розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2016 року, внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами, з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 Уповноважити голову районної ради В.Двояка у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

15. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

16. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  

17. Головним розпорядникам коштів:

- щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг;

- до 1 лютого 2016 року опублікувати в газеті «Злагода», на інтернет-сторінках районної державної адміністрації та районної ради адреси інтернет-сторінок, на яких буде розміщена вказана вище інформація.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери району за бюджетні кошти, оприлюднювати на офіційних інтернет - сторінках інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

18. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної ради В.Гнатюка і постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуника).

Голова районної ради                                            В.Двояк

ЗавантажитиХто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
Theme by Dr. Radut.